Sözel Olmayan Alanlarda Yaşanan Problemler

 Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların psiko-sosyal özellikleri, sorunları ve eğitimleri incelenmiştir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, akademik ve sosyal açıdan pek çok probleme sahiptir. Bu problemler düşük benlik saygısı, kırıklık, sosyal gelişimde engeller gibi güçlüklere yol açmaktadır. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan çocuklar, akranları, öğretmenleri ve diğer yetişkinler tarafından sosyal açıdan reddedilip, ihmal edilerek kabul görmemektedirler. Reddedilme ve düşük kabul; çocuklardaki iletişim becerisinin azlığı ve empatik beceriyi göstermedeki yetersizlikleriyle ilişkilidir. Öğrenme güçlüğü olan çocukların pek çoğunda depresyon, endişe, içe çekilme gibi belirtiler görülmektedir. Ailenin ve okulun desteği bu çocuklar için önemlidir. Bu destek çocukları olumsuz deneyimlere girmekten korumaktadır. Bu çocuklar için hazırlanmış, koruyucu ve müdahaleye yönelik programlar, benlik saygısı, farkındalık, empatik davranış, uygun akademik destek, yetişkinlerle ve akranlarla uygun ilişki kurma ve bağlılık gibi konuları içermelidir.