Ergoterapi

             Ergoterapi

                Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir terapi yöntemidir. Ergoterapi kişinin istediği, ihtiyaç duyduğu veya kendinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirmeyi veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin daha fazla katılımını sağlayabilecek şekilde düzenlemeyi hedefler. Ergoterapistler herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan bireylerle çalışabileceği gibi herhangi bir nedenle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm bireylerle çalışabilir. Bu sebeple ergoterapi bütüncül eğitim sisteminin de önemli bir parçasıdır.

Disleksi tanılı çocuklarımızda okul başarısıyla ilgili sorunların yanı sıra görme, işitme ve dokunma yoluyla tanımaya çalıştığı cisimleri algılama ve işlemleme konularında da bazı yetersizlikler gözlenebilmektedir. Bu çocuklarımız kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim, dikkat ve duyusal konularda da sorunlar yaşayabilmektedir. Ergoterapi tam da bu sorunlar ortaya çıktığında eğitimin bir parçası olarak devreye girmektedir.

Merkezimizde disleksi tanılı çocuklarımız;

-Fizyoterapi ve ergoterapi entegre olarak günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik aktivitelerle,

-Duyusal problemi varsa ihtiyacına yönelik duyu bütünleme çalışmalarıyla,

-Görsel ve işitsel algılamanın, işlemlemenin, dikkat ve sıralama becerilerinin geliştirilmesi için fiziksel aktiviteyle harmanlanan oyun ve aktivitelerle desteklenmektedir.