Okuma Becerileri

Okuma Becerileri

Category : Genel

Okuma bir metindeki sözcükleri tanımak ve anlamaktır. Anlamlı okumaya bir anlamda yazıdaki şifreyi çözmek de diyebiliriz. Okuma eyleminde anlama gerçekleşmezse buna ancak seslendirme diyebiliriz. Öğrencilerimize,geleceğimize ve ülkemize gerekli olan anlamlı okuma yani okuduğunu anlamadır. Bu beceriye çok gereksinim vardır. Okumanın sayılamayacak kadar çok yararları vardır. Bunlardan en temel olanlarını sıralayacak olursak:
1)Okumak kişiyi bilgilendirir.
2)Boş inançlardan,saplantılardan kurtararak insanı özgürleştirir.
3)Söz varlığını zenginleştirir. Konuşma ve yazma becerisini geliştirir.
4)Anlama,kavrama ve düşünme yeteneklerini geliştirir.
Okuma etkinliğinde temel amaç okuduğumuzu anlamadır. Anlamada,yazının bize vermek istediği mesajı çözmek önemlidir. Anlama yeteneğini geliştirmek için bol bol kitap okuyup okuduklarımızın özetini çıkarabilir, yazının önemli yerlerini işaretleyebilir, anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamlarını öğrenebiliriz,yazı ile ilgili grafik ve tablo oluşturabiliriz.
Özel Eğitim Öğretmeni Emine Demirezen