MÜZİKLE EĞİTİM

MÜZİKLE EĞİTİM

Category : Genel

Müzik, insanoğlunun mevcudiyetinden bu yana birçok hastalıkta iyileştirici bir tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde müzik terapisi başarı gösteren bir etkinlik olarak kullanılmasının yanında, birçok beceri ve kavramların öğretilmesinde önemli bir etkendir. Müzikle ilgili beceriler öğretilirken bir yandan da akademik öğrenim de mümkündür. Müzik yeteneği başta işitsel algı olmak üzere hareketlerin algılanması ve konuşma gelişimi gibi gelişimsel becerilerin sürekliliğinin uyum içinde sürdürülmesini gerektirir. Bir müzik aleti çalabilme yeterliliği belli bir düzeyde i

 

nce hareket yeterliliğine sahip olmayı gerektirir. Diğer taraftan ritim eğitimi düzenli hareket akışkanlıklarını artırır. Kurumda yaptığımız çalışmalarda melodika, gitar, flüt, darbuka çalgılarının öğretilmesi ve bu çalgılarla ritim eğitimi verilerek çocukların müzik becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu çalışma zihin engelli tanısı almış çocuklarla, YGB ve Özgül Öğrenme Güçlüğü tanılı çocuklarla da yürütülmektedir. Uygulamaya başlamadan önce çocukların müzik becerilerinin seviyeleri özel eğitim öğretmeni tarafından ölçülmüş daha sonra çocuklarla bireysel olarak ders yapılmaktadır. Eğitim sonrası çocukların özel eğitim b

 

ecerileri öğretmenleri tarafından tekrar değerlendirilmektedir. Uygulamalar bittikten altı hafta sonra öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcılığı aynı veri toplama aracı olarak tekrar ölçülmektedir bunu belirlemek amacıyla Müzik Becerileri Performans Belirleme Formu kullanılmaktadır.

 

Uzm. Eğt. Kaan Can Çetin