OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER

OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER

Category : Genel

OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER

Öğrenme Güçlüğü yaşayan öğrencilerinin okul hayatında en büyük sıkıntı yaşadıkları alanlardan biri okuma-yazma alanıdır.Öğrenciyi bu süreçte olumsuz etkileyen birçok faktör mevcuttur ve okuma esnasında yapılan sesli okuma hataları da bunlardan biridir.Bu okuma hatalarını Akyol ; ters çevirmeler, atlayıp geçmeler (bırakma ve ekleme yapma) ve tekrarlar şeklinde ana başlıklar altında gruplamıştır.

Öğretmenin ilk yapması gereken; çocuktaki okuma hatalarının nedenlerini belirlemektir. İkinci aşamadaysa; çocuğun öncelikli olarak azaltılması gereken okuma hatası türünü saptamaktır.Bu iki işi yerine getirdikten sonra öğrencideki okuma güçlüğünü gidermek için uygun olan yöntemi seçebilir ve programı uygulayabilir. Uygulayacağı program çocuğun gelişim düzeyine göre hazırlanmalıdır

Kurumumuzda,okuma hatalarına yönelik kullandığımız stratejilerden bazıları şunlardır;

3P Metodu :  Birebir öğrenme yöntemlerinden biridir ve öğretmen ya da ebeveynden herhangi biriyle bire bir uygulanabilir.Yöntemin iki temel unsuru vardır. Birincisi, uygun okuma materyalinin sağlanması; diğeri ise, öğretmenin öğrenciye “duraksama, yöneltme ve övme” şeklinde verdiği dönüttür. Bu metodun asıl amacı öğrencinin karmaşık olan okuma sürecinde kendi hatalarını tespit etmesi ve bu kendisinin düzeltmesine yardım edilmesidir.

Paragrafın Önceden Dinlenmesi Stratejisi: Bu strateji öğretmenin metnin bir bölümünü sesli okuması sırasında öğrencinin sessiz bir şekilde dinlemesi ve ardından aynı bölümü sesli olarak okuması, gerektiğinde düzeltici geribildirim alması şeklindedir .

Tekrarlı Okuma Stratejisi: Öğrencinin bir metni otomatik çözümleme gerçekleşene kadar okuması şeklinde uygulanır.

Kelime Tekrar Tekniği: Öğrencinin metni okurken yanlış okuduğu kelimelerin tekrar edilerek okunması şeklinde yapılan alıştırmaları kapsar. Bu teknikte öğretmen, öğrenciye bir metni okutur, okuma sonrasında öğrencinin yanlış okuduğu bütün kelimeleri bir karta yazar. Öğrencinin yanlış okuduğu kelimeleri tek tek kartlara yazılmış olarak öğrenciye sunar. Öğretmen kelimeyi okur, öğrenci ise kelimeyi tekrar eder. Doğru olarak okunan her bir kelime masadan kaldırılır. Yanlış okunan kelimeler ise tekrar okutulmak üzere sıranın altına konur. Öğrenci kendisine sunulan kelimeleri doğru bir şekilde okuyuncaya kadar öğretmen işlemleri tekrar eder. Daha sonra başka bir metnin okunmasına geçilir.

Kaynakça:

Okuma Güçlüğü Çeken Öğrencilerin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bir Eylem Araştırması (Mehmet Fatih DOĞUYURT * Sibel Bilgin DOĞUYURT *2016)