YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Category : Genel

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Yanlışsız öğretim yöntemleri sistematik ve yapılandırılmış biçimde sunulan doğrudan öğretim stratejisidir. Öğretim sırasında bireyin hemen tüm denemeleri doğru olarak yanıtlaması nedeni ile öğretmen ve öğrenci arasında olumlu etkileşim gelişmesine yardımcı olur. Bu yöntem uygulanırken sunulan ipucunun bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttırması ve daha fazla pekiştireç almasını sağlaması ayrıca öğretim sırasında hata düzeyinin düşük olması nedenleri ile bireyin olumsuz davranış sergileme olasılığını düşürür

 

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

  • Sabit bekleme süreli öğretim.
  • Eşzamanlı ipucu ile öğretim.
  • Artan bekleme süreli öğretim.
  • Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim.
  • Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim.
  • Aşamalı yardımla öğretim.
  • İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim.
  • İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim.

Olarak 8’e ayrılır. Bu öğretim yöntemleri çocuğumuzun düzeyine göre öğretim uyarlaması yapılarak kullanılır.