Çalışma Alanlarımız

Disleksiyi Anlamak

Disleksinin tek çözümü iyi bir eğitimdir.

DEHB

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Psikolojik Destek

Özgül Öğrenme Güçlüğünde psikolojik destek neden önemlidir?

Uzmanlarımızdan

Özel Eğitimde GÜÇLÜ ANNE BABA GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

●● Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin gücüne güç katan PAYDAŞ: AİLE Özel Eğitimde GÜÇLÜ ANNE BABA GÜÇLÜ ÇOCUKLAR Özel eğitim…Nedir özel eğitim? En çok bilinen tanımıyla özel eğitim; akranlarından farklı gelişim özellikleri gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçalarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yönetmeleri (yöntemleri) ile özel eğitime uygun ortamlarda

Yazının Devamı

KAYNAŞTIRMA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KAYNAŞTIRILMALARI UYGULAMALARI

                                                                                                                                                       KAYNAŞTIRMA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KAYNAŞTIRILMALARI UYGULAMALARI Kaynaştırma : Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Özel Gereksinimli Bireylerin Kaynaştırılmaları Uygulamaları: Her bireyde olduğu gibi özel gereksinimli

Yazının Devamı

ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Sosyal hizmetin mesleki etkinlik odağı çevresi içerisinde bireydir. Özel eğitim merkezlerinde de SHU engelli çocuk ve ailesine yönelik verilen hizmetlerde ekibin vazgeçilmez bir üyesidir. Günümüzde özel eğitim alanında “geçişli disiplinler modeli” önerilmektedir ve uygulanmaktadır. Bu modelde her bir meslek elemanı diğer meslek elemanının mesleki müdahale içeriğini ve sınırlarını bilir. Meslekler arasında bilgi paylaşımı esastır. Örneğin

Yazının Devamı

OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER

OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER Öğrenme Güçlüğü yaşayan öğrencilerinin okul hayatında en büyük sıkıntı yaşadıkları alanlardan biri okuma-yazma alanıdır.Öğrenciyi bu süreçte olumsuz etkileyen birçok faktör mevcuttur ve okuma esnasında yapılan sesli okuma hataları da bunlardan biridir.Bu okuma hatalarını Akyol ; ters çevirmeler, atlayıp geçmeler (bırakma ve ekleme yapma) ve tekrarlar şeklinde ana başlıklar altında gruplamıştır. Öğretmenin

Yazının Devamı

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Yanlışsız öğretim yöntemleri sistematik ve yapılandırılmış biçimde sunulan doğrudan öğretim stratejisidir. Öğretim sırasında bireyin hemen tüm denemeleri doğru olarak yanıtlaması nedeni ile öğretmen ve öğrenci arasında olumlu etkileşim gelişmesine yardımcı olur. Bu yöntem uygulanırken sunulan ipucunun bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttırması ve daha fazla pekiştireç almasını sağlaması ayrıca öğretim sırasında hata

Yazının Devamı

Oyun Terapisi ve Oyunun Çocuğun Psikolojik Sağlığına Olan Etkisi

             Oyun çocukların enerjilerini boşaltmak, kendini ifade etmek, problemlerle baş edebilmek, yeni durum ve olayları sindirebilmek, ilişki kurmak, kendi yeteneklerini keşfetmek ve kendilerini gerçekleştirmek için olanak sağlayan bir yapıdır. Oyun çocukla iletişimin en temel yolu olup, çocuğu besleyen temel gıdadır. Çocuğun gelişiminde oyun besinler kadar önemlidir. Oyun terapisi ise problemli çocuklara kendi kendilerine yardım

Yazının Devamı

Etkileşimli Kitap Okuma

Etkileşimli kitap okumanın dil gelişimi üzerine etkisi yapılan pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Hele ki bu kitaplar çocukların kendi hazırladıkları kitaplarsa,hem eğlenceli bir hale geliyor hemde öğrenmekte zorlandıkları pek çok nesne ve kavramı kolayca öğreniyorlar.Ben öğretmen olarak ince motor becerileri hedefliyorum,Alıcı dil ve ifade edici dili hedefliyorum.Sıra alma, tahminde bulunma,yorumlama,özetleme becerilerini geliştirmeyi,işitsel/görsel hafıza çalışmalarını işin

Yazının Devamı

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Üzerinde Etkileri