Çalışma Alanlarımız

Disleksiyi Anlamak

Disleksinin tek çözümü iyi bir eğitimdir.

DEHB

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Psikolojik Destek

Özgül Öğrenme Güçlüğünde psikolojik destek neden önemlidir?

Uzmanlarımızdan

OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Okuma,ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci olarak tanımlanmaktadır. İyi bir okumanın taşıması gereken özelliklerin başında kelimenin tanınması ve ayırt edilmesi gelmektedir. Bununla birlikte okumanın akıcı olması zorunluluğu gelir. Akıcı okuma; noktalama işaretleri, vurgu ve tonlamalara dikkat edilen, geriye Yazının Devamı

Disleksiye sahip bireylerde görülen sorunlar

İşitsel Bellek Sorunları: Sesbilgisel farkındalık, çözümleme ve işitsel bellek ile ilgili sıkıntılarla kendini gösteren, beklenen doğru kelime yapısı ve sırayla konuşmak, ritmik oyunlara ve etkinliklere katılmak, kendiliğinden konuşma sırasında kelimeleri doğru telaffuz etmek, yüksek sesle okunan hikayeleri anlamakta güçlük görülebilir. Yetersiz sözcük dağarcığı, sözcük bulmada ve isimlendirmede güçlük, temel sözcükleri karıştırmak (yemek,vermek, koşmak gibi), sözcük- Yazının Devamı

Okuma Becerisinin Önemi

Okuma becerisi, akademik, sosyal, siyasal ve kişisel değerlere sahiptir. Bu nedenle çocuklar okula başlar başlamaz okumanın öğretilmesine büyük önem ve ağırlık verilmektedir. Okuma etkinliği, gerek ilköğretimde gerekse daha sonraki öğretim hayatında öğrenciye gerekli olacak, hatta sadece Türkçe dersinde değil Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji gibi diğer derslerde de öğrencinin başarısına yön verecek Yazının Devamı

ATÖLYE ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİDİR ?

ATÖLYE ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİDİR ? Atölye çalışmaları aslında bir aktif eğitimdir. Çocuklar bu çalışmalarda çevresiyle etkşleşimde bulunarak ona verilen materyallerle yaratıcılığını geliştirir, kendi ilgi alanlarını oluşturur, sözel olarak kendini ifade edemezken başka alanlarda daha iyi ifade eder. Çocuğunuz kendini bir gruba dahil hissedşyor mu ? Grup içinde kendi öneminin varlığının farkında mı ? Grup içindeki Yazının Devamı

Etkinliklerimiz

YERLİ MALI HAFTASI Bu haftanın anlam ve önemini Nadide hocamızın anlatımının ardından her biri birer meyve olan örencilerimiz o meyveyi anlatan şiirlerini okudular. 16 ARALIK 2017 AİLE İÇİ ŞİDDET KONULU SEMİNER Sözlü sunum ardından ebeveynlerle şiddete başvurmaksızın çatışma çözme becerilerini geliştirdikleri atölye çalışmamız gerçekleşmiştir. 9 ARALIK 2017 Yazının Devamı

MÜZİKLE EĞİTİM

Müzik, insanoğlunun mevcudiyetinden bu yana birçok hastalıkta iyileştirici bir tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerde müzik terapisi başarı gösteren bir etkinlik olarak kullanılmasının yanında, birçok beceri ve kavramların öğretilmesinde önemli bir etkendir. Müzikle ilgili beceriler öğretilirken bir yandan da akademik öğrenim de mümkündür. Müzik yeteneği başta işitsel algı olmak üzere hareketlerin algılanması ve Yazının Devamı

Özgül Öğrenme Güçlüğü Çocuklarının Düşük Benlik Saygısı; Ailelere Tavsiyeler

Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrenciler hayatlarındaki engellerin sebep olduğu zorluklara dayanarak gelecekleriyle ilgili zayıf bir görüşe sahip olabilirler . Bu zayıf görüşü değiştirmek ve benlik saygısını arttırabilmek adına ailelerin de kendini düzenlemesi gerekir. Bu düşüncelerin hangi becerilere dair yetersizlik algısıyla ilişkili olduğunu tespit etmek aileler için zor olabilir fakat aşağıdaki 8 maddeye göre hayatlarını kolaylıkla Yazının Devamı

İnternet Bağımlılığı ve Tedavileri Seminer Özeti

Seminer sırasında kullanılan sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://prezi.com/ftlbn3zazddw/cocuklar-ve-ergenlerde-teknoloji-bagmllg-ve-tedavileri/# Sunum sonunda paylaşılan Young’ın  İnternet Bağımlılığı Kriterlerinden çocuğunuz beş veya daha fazlasını taşıyorsa İnternet bağımlılığı tehdidi altında olabilirsiniz. Kurum Psikolog servisinden acilen randevu almanız önerilir. Young’ ın İnternet Bağımlılığı Kriterleri 1. İnternetle meşgul hissediyor musun? (Önceki çevrimiçi etkinlik ya da sonraki çevrimiçi etkinlikle ilgili tahminler) 2. Keyif alabilmek Yazının Devamı

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Üzerinde Etkileri Seminer Özeti

Seminer sırasında kullanılan sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://prezi.com/ou2gt6vtwnzj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Aile İçi Şiddet: Bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine ve/veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Bu tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil aşağılamak, tehdit etmek, ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak ve zorla evlendirmek gibi şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan Yazının Devamı

Özel Eğitimde GÜÇLÜ ANNE BABA GÜÇLÜ ÇOCUKLAR

●● Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin gücüne güç katan PAYDAŞ: AİLE Özel Eğitimde GÜÇLÜ ANNE BABA GÜÇLÜ ÇOCUKLAR Özel eğitim…Nedir özel eğitim? En çok bilinen tanımıyla özel eğitim; akranlarından farklı gelişim özellikleri gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçalarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yönetmeleri (yöntemleri) ile özel eğitime uygun ortamlarda Yazının Devamı

KAYNAŞTIRMA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KAYNAŞTIRILMALARI UYGULAMALARI

                                                                                                                                                       KAYNAŞTIRMA VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KAYNAŞTIRILMALARI UYGULAMALARI Kaynaştırma : Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Özel Gereksinimli Bireylerin Kaynaştırılmaları Uygulamaları: Her bireyde olduğu gibi özel gereksinimli Yazının Devamı

ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE SOSYAL HİZMETİN ROLÜ VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Sosyal hizmetin mesleki etkinlik odağı çevresi içerisinde bireydir. Özel eğitim merkezlerinde de SHU engelli çocuk ve ailesine yönelik verilen hizmetlerde ekibin vazgeçilmez bir üyesidir. Günümüzde özel eğitim alanında “geçişli disiplinler modeli” önerilmektedir ve uygulanmaktadır. Bu modelde her bir meslek elemanı diğer meslek elemanının mesleki müdahale içeriğini ve sınırlarını bilir. Meslekler arasında bilgi paylaşımı esastır. Örneğin Yazının Devamı

OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER

OKUMA HATALARI VE STRATEJİLER Öğrenme Güçlüğü yaşayan öğrencilerinin okul hayatında en büyük sıkıntı yaşadıkları alanlardan biri okuma-yazma alanıdır.Öğrenciyi bu süreçte olumsuz etkileyen birçok faktör mevcuttur ve okuma esnasında yapılan sesli okuma hataları da bunlardan biridir.Bu okuma hatalarını Akyol ; ters çevirmeler, atlayıp geçmeler (bırakma ve ekleme yapma) ve tekrarlar şeklinde ana başlıklar altında gruplamıştır. Öğretmenin Yazının Devamı

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Yanlışsız öğretim yöntemleri sistematik ve yapılandırılmış biçimde sunulan doğrudan öğretim stratejisidir. Öğretim sırasında bireyin hemen tüm denemeleri doğru olarak yanıtlaması nedeni ile öğretmen ve öğrenci arasında olumlu etkileşim gelişmesine yardımcı olur. Bu yöntem uygulanırken sunulan ipucunun bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını arttırması ve daha fazla pekiştireç almasını sağlaması ayrıca öğretim sırasında hata Yazının Devamı

Oyun Terapisi ve Oyunun Çocuğun Psikolojik Sağlığına Olan Etkisi

             Oyun çocukların enerjilerini boşaltmak, kendini ifade etmek, problemlerle baş edebilmek, yeni durum ve olayları sindirebilmek, ilişki kurmak, kendi yeteneklerini keşfetmek ve kendilerini gerçekleştirmek için olanak sağlayan bir yapıdır. Oyun çocukla iletişimin en temel yolu olup, çocuğu besleyen temel gıdadır. Çocuğun gelişiminde oyun besinler kadar önemlidir. Oyun terapisi ise problemli çocuklara kendi kendilerine yardım Yazının Devamı

Etkileşimli Kitap Okuma

Etkileşimli kitap okumanın dil gelişimi üzerine etkisi yapılan pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Hele ki bu kitaplar çocukların kendi hazırladıkları kitaplarsa,hem eğlenceli bir hale geliyor hem de öğrenmekte zorlandıkları pek çok nesne ve kavramı kolayca öğreniyorlar.Ben öğretmen olarak ince motor becerileri hedefliyorum,Alıcı dil ve ifade edici dili hedefliyorum. Sıra alma, tahminde bulunma,yorumlama,özetleme becerilerini geliştirmeyi, işitsel/görsel Yazının Devamı

Aile İçi Şiddet ve Çocuk Üzerinde Etkileri